• کتاب "نگاهی به اندیشه های کلامی" آنچنان که از نام آن برمی آید نگاهی گذرا به آرا متکلمان مسلمان دارد، در این راستا به کلام اعتزال و اشاعره وامامیه و اسماعیلیه میپردازد.کتاب با اینکه به ...ادامه

  • شانزدهیم نمایشگاه بزرگ کتاب ارومیه مکان: ارومیه، پارک جنگلی، محل دایمی نمایشگاه بین المللی زمان: 20 تا 25 شهریور - از ساعت 9-12 و 16-19 [gallery bgs_gallery_type="slider" ids="2383,2382,2381,2380,2379,2378,2377,2376,2375"]...ادامه

  • کتاب تاریخ یکساله #وقایع_مشروطه_در_تبریز مولف و نقاش ناشناس تصحیح رضا خیری مطلق از سوی نشر امید صبا امروز منتشرشد ودر غرفه موسسه امید صبا در نمایشگاه سالانه کتاب ارومیه عرضه می شود...ادامه

  • واحد خدمات اجتماعی موسسه بامداد امید صبا باز سازی کامل مرکز جامع سلامت همایون به مساحت زیربنا ۷۰۰ متر مربع واقع در میدان سپاه تهران را تبرعا به عهده گرفت .تا پایان آذر ۱۳۹۷ تکمیل و تح...ادامه

  • اطلس  تاریخی فوق از دوره باستان تاجنگ تحمیلی عراق و ایران را با دقت مورد بررسی و مقایسه قرار داده است .و جداسازی قسمت هایی از خاک ایران در دوره قاجاریه ر ا تشریح می کند. طی معاهده سال ...ادامه