Search
Close this search box.
تازه ها
آزادی یعنی چه؟

حدود آزادی باید قانونی و توسط نمایندگان مردم معین شود.

زمامداران حکومت، نماینده‌ی مردم هستند و نمی‌توانند به حدود آزادی‌ها تجاوز کنند.

مردم باید در تشکیل احزاب و جمعیت‌ها آزادی کامل داشته باشند و بتوانند عقاید و افکار خود را بنویسند و منتشر کنند…

https://www.aparat.com/v/zwdLc