Search
Close this search box.
تازه ها
آیا تا به حال دژاوو را تجربه کرده‌اید؟
اما بر اساس نظریه پردازش دوگانه، پدیده دژاوو زمانی رخ می‌دهد که تأخیر اندکی در یکی از مسیرهای حرکت و ثبت اطلاعات پیش آید و بخشی از اطلاعات با تأخیر پردازش شود. اختلاف زمانیِ پیش‌آمده سبب می‌شود مغز اطلاعاتی را که با تأخیر پردازش شده‌اند، به صورت رویدادی مجزا ثبت کند. به این ترتیب هنگام بازخوانی اطلاعات، بخشی که زودتر ثبت شده، سریع‌تر به نمایش درمی‌آید و این‌گونه چنین حسی به شما دست می‌دهد که گویی قبلاً آن واقعه را دیده‌اید…