تازه ها
آیا تست‌های شخصیت‌شناسی به درد می‌خورند؟

آیا تا کنون به تست‌های شخصیت فکر کرده‌اید؟ آیا این گونه تست‌ها به درد می‌خورند، نتایج تست‌های هوش و شخصیت چقدر قابل اطمینان است؟
عده‌ای از محققان بر این باورند که تست‌های هوش قابل اتکا نیستند، آیا این چنین است؟
گفتار ذیل به این مباحث می‌پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید