Search
Close this search box.
تازه ها
آیا حاضرید برای نجات پنج نفر، یک نفر را قربانی کنید؟
محققان، فعالیت مغز افراد را هنگام فکر کردن به هر دو سناریو، سناریوی کشیدن اهرم و سناریوی هل دادن مرد تنومند بر روی ریل، مورد بررسی قرار داده‌اند. در هر دوی آنها بخش‌هایی از مغز فعال می‌شوند که هم در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و هم در واکنش‌های احساسی نقش دارند. اما در سناریوی پل، واکنش احساسی بسیار قوی‌تر است و ضمنا در این سناریو آن بخش از مغز که با پردازش تعارضات درونی ارتباط دارد، فعالتر است…