تازه ها
اندیشه‌های بنیادین روشنگری؛ امانوئل کانت کیست؟

جانبداری کانت از آزادی، متأثر از آرای او درباره اخلاقیات بود. به عقیده او، برای آن که مردم به گونه­‌ای اخلاقی رفتار کنند، باید آزاد باشند تا بتوانند تصمیمات اخلاقی بگیرند. به باور کانت، مردمی که زیر سایه خشونت و به دور از امنیت زندگی می­‌کنند، لزوماً رفتار اخلاقی را انتخاب نمی­‌کنند، بلکه رفتارهای آنان از روی غریزه است…

[aparat id=”p7T3d” width=”full”]

 

دیدگاهتان را بنویسید