Search
Close this search box.
تازه ها
اندیشه‌های بنیادین روشنگری؛ امانوئل کانت کیست؟

جانبداری کانت از آزادی، متأثر از آرای او درباره اخلاقیات بود. به عقیده او، برای آن که مردم به گونه­‌ای اخلاقی رفتار کنند، باید آزاد باشند تا بتوانند تصمیمات اخلاقی بگیرند. به باور کانت، مردمی که زیر سایه خشونت و به دور از امنیت زندگی می­‌کنند، لزوماً رفتار اخلاقی را انتخاب نمی­‌کنند، بلکه رفتارهای آنان از روی غریزه است…

[aparat id=”p7T3d” width=”full”]