تازه ها
اهدای 10 تن مواد غذایی به خانواده‌های تحت پوشش بامداد امید صبا در شهرستان نهاوند

تحویل کامیون 10 تنی مواد غذایی (جهت حمایت خانواده‌های تحت پوشش) / 28 خرداد 1402