Search
Close this search box.
تازه ها
بحران‌های جمهوری

نویسنده هانا آرنت   /   مترجم : علی معظمی

بحران‌های جمهوری مطالعه‌ای موردی است درباره بحران‌هایی که در یکی از پُر تلاطم‌ترین دهه‌های قرن بیستم گریبان یکی از قدیمی‌ترین جمهوری‌های موجود را گرفته بود. نگاه تیزبین و گاه بی‌رحم هانا آرنت در مقام فیلسوفی سیاسی در این کتاب بحران را هم در درون ساختار دولت می‌جوید و هم در میان شهروندان و هم به کاستی‌های نظری علوم و فلسفه سیاسی نظر دارد که باید از پس تحلیل و فهم چنین بحران‌هایی برآیند اما آرنت فقط به نقد دولت و شهروندان و مفاهیم علوم سیاسی نمی‌پردازد بلکه می‌کوشد نشان دهد که سویه‌های بحران‌زا در دولت و شهروندان چگونه می‌توانستند چنین نباشند و می‌کوشد صورت‌بندی‌های جدیدی از برخی مفاهیم بسیار پایه‌ای سیاست ارائه دهد که از آن طریق علوم و فلسفه سیاسی را به نقد و تحلیل تواناتر کند.

توفیق آرنت در این مسیر چنان بوده که صورت‌بندی‌های معرفی شده در این کتاب از همان زمان تاکنون مورد رجوع مانده‌اند. به همین ترتیب ماهیت بحران‌هایی که کاویده نیز چنان هستند که خواننده نمی‌تواند از باز جستن آنها و آزمودن بصیرت‌های آرنت درباره آنها در جهان امروز دست بردارد. بحران‌های ناشی از دروغ‌گویی سیاست‌مداران، بحران‌های ناشی از اعتراض و سرپیچی شهروندان، خشونت و در نهایت انقلاب.