Search
Close this search box.
تازه ها
تاریخچه مختصر شطرنج

شطرنج، پس از گذشت حدود هزار و پانصد سال از اختراع، به عنوان ابزاری برای رزم‌آرایی نظامی، استعاره‌ای از امور انسانی و معیاری برای سنجش نبوغ شناخته می‌شود. با این که اولین سوابقِ مربوط به شطرنج متعلق به قرن هفتم است اما آنگونه که از افسانه‌ها برمی‌آید، ریشه این بازی…

[aparat id=”QfcBn” width=”full”]