تازه ها
جغرافیای سیاسی و فرهنگیِ آلِ فریغون

نویسنده :لیلا شاه حسینی / انتشارات امیدصبا
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده اهمیت خاندان آل فریغون و محدوده سرزمینی ولایت جوزجان به عنوان قلمرو پادشاهی آنهاست. علاوه بر این، نقشه هایی از محدوده سرزمینی ولایت جوزجان در دوره سامانی و اوایل غزنوی و نیز تصاویری از آثار علمی و فرهنگی این ولایت، در لابه‎لای متن کتاب گنجانده شده که قابل توجه است.

در مطالعه تاریخ ایران در سده ‎های نخستین اسلامی، همواره شاهد حضور حکومت‎های مستقل و نیمه مستقل در محدوده شرق ایران هستیم که هر یک به نحوی در راه احیای حاکمیت و فرهنگ کهن ایران در برابر اعراب تلاش کرده ‎اند. در این میان، برخی حکومت ‎ها به دلیل نو پا بودنِ سازمان سیاسی یا عدم شکل ‎گیری تاریخ ‎نگاری سیاسی و به تبع آن فقدان منابع تاریخی و از همه مهم‎تر بی ‎توجهی ایرانیان به علم انساب از پرداختن به آنها غفلت شده است، از جمله این حکومت‎ها، خاندان محلی آل فریغون است.
کتاب حاضر نخستین پژوهش مستقل برای شناسایی تاریخ سیاسی، نظام دیوانی و جنبه ‎های اجتماعی و فرهنگی این خاندان ایرانی است که نزدیک به یک قرن و نیم، به شکل موروثی در ولایت جوزجان و نواحی اطراف آن، از توابع خراسان بزرگ حکومت می‎کردند و همواره نوعی سرسپردگی و در عین حال تعاملات سیاسی با حکومت‎های هم عصر خود همچون سامانیان و غزنویان داشتند. ادب ‎پروری،دانش ‎دوستی و عدالت محوری امرای فریغونی مهم‎ترین وجه تمایز ایشان از دیگر ملوک خراسان به شمار می‌‎رود که عامل مهمی در مطلوبیت سیاسی، محبوبیت اجتماعی وتعالی فرهنگی قلمرو تحت سیطره آنها در جوزجان بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code