Search
Close this search box.
تازه ها
دندان‌های پیشینیان‌مان کج و معوج نبود، پس چرا دندان‌های ما اینگونه است؟
در واقع به نظر می‌رسد مشکلات دندانی که امروزه موجب افزایش تقاضا برای ارتودنسی و کشیدن دندان عقل می‌شود، محصول تحولات اخیر است. بیایید ببینیم در طی سالیان چه اتفاقی افتاده است؟ گرچه نمی‌توان با اطمینان کامل گفت اما دانشمندان در این خصوص فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند…