Search
Close this search box.
تازه ها
روان‌شناسي شکست؛ چگونه بر اشتباهاتمان فائق آييم؟
… تمایل به درس گرفتن از شکست‌ها، امری کاملاً طبیعی است و با انعطاف‌پذیری می‌توان به دستاوردهای خوبی رسید و اندیشه‌ی رشد را در خود پرورش داد. اما باقی ماندن در اشتباهات می‌تواند به آسانی موجب فراموشیِ تمام موفقیت‌ها شود. و پرداختن به آنچه که به درستی انجام شده است، می‌تواند مؤثرتر از تمرکز بر اشتباهات باشد…