Search
Close this search box.
تازه ها
زمان دقیق مرگ
اما آیا بازگشت از جهان مردگان امکان پذیر است؟ تفاوتِ میان یک موجود زنده و یک جسم بی جان در چیست؟ کپشن بلند: تسلیم شدنِ سلول در برابر آنتروپی و از بین رفتنِ این نظم و تمرکز، با خود، مرگ را به همراه دارد. به همین دلیل است که هر گاه موجود زنده‌ای می‌میرد، نمی‌توان دوباره او را به زندگی بازگرداند…