Search
Close this search box.
تازه ها
سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی

دومین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی (دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی) با همکاری و حمایت مؤسسه بامداد امیدصبا از تاریخ نهم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه 1398 در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مقالات سمپوزیوم طی فراخوان عمومی‌ای که در سطح کشور اعلام شده بود؛ جمع‌آوری و از سوی هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. چکیده مقالات و جستارهای رسیده در چهارچوب پنل‌های موضوعی زیر ارائه گردید.

کتاب چکیده مقالات؛ برای دانلود کلیک کنید

چکیده مقالات

 

پنل‌های برگزار شده از روز نهم تا یازدهم اردیبهشت 1398 ?