Search
Close this search box.
تازه ها
شکوفایی شرکت‌های فاقد مدیرعامل
اما چطور ممکن است کسب و کاری با ده هزار پرسنل، مدیرعاملی نداشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم شرکت تعاونی چیست و چرا تاسیس می‌شود؟ بیایید به سال 1844 سفر کنیم. در این سال، گروهی متشکل از 28 بافنده پارچه در روچدیل انگلستان، گرد هم آمدند تا با هم فروشگاهی تاسیس کنند…