Search
Close this search box.
تازه ها
فوايد يک خواب خوب شبانه
با قدری تامل در بازسازی‌هایی که در داخل بدن ما اتفاق می‌افتد و شکل‌گیری ارتباطات جدید مغزی که در هنگام خواب رخ می‌دهد، می‌توان ادعا کرد که ارمغان خواب مناسبِ هر روزه برای ما، مغزی جدید، بهبود یافته و آماده رویارویی با چالش‌های پیش روست…