Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 23 – فیلسوفان و کارکردگرایی هوش
عده‌ای از فیلسوفان معتقدند که هوش چیزی نیست جز کارکرد مغز در پاسخ به سئوالات. اگر چنین است کامپیوترها نیز باید هوش داشته باشند. آیا کامپیوترها به همان معنا که ما باهوش هستیم باهوش‌اند؟ آلن تورینگ بر این باور بود که آنچه در مغز بسیار مهم است عملکرد آن است و دستگاه محاسباتی او که امروزه کامیپوتر نامیده می‌شود می‌تواند همه این اعمال را انجام دهند. بنابراین مغز انسان و کامپیوتر چیزی جز ماشین محاسباتی پیچیده نیست.