فیلوسوفیا: “قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی”

آیا همه اندیشه‌های بشر از یک سنخ هستند یا اینکه میان آنها تفاوت وجود دارد؟ فیلسوفان معتقدند اندیشه‌های انسان از یک سنخ نیستند. یکی از انواع تقسیم‌بندی‌های اندیشه، مربوط به قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی است. در این گفتار سعی شده است به اختصار تعریفی از این دو نوع تفکر به دست داده شود.

 

دسته‌بندی‌ها: صوتی و تصویری

برچسب‌ها: ,,,,,,,,,,,

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.