Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 20-فلسفه سقراطی
برخی از شخصیت‌ها چنان در تاریخ بشر مؤثرند که هیچ‌گاه فراموش‌شدنی نیستند. این شخصیت‌ها به‌گونه‌ای هستند که بشر همواره در زندگی خود گوشه‌ی چشمی به آنها دارد تا از آنان طریقت بیاموزد. سقراط یکی از اینان است. در این گفتار به فلسفه سقراط و نگاه او به انسان، زندگی، معرفت، و … می‌پردازیم.