Search
Close this search box.
تازه ها
مدیریت زمان و قانون پارکینسون
فارغ از اینکه موعد مقرر برای انجام کاری نزدیک باشد یا دور، تعیین چنین موعدی، بهتر ازتعیین نکردن آن است. به یاد داشته باشید، اگر موعد مقرری تعیین نشود، احتمالاً هرگز آن کار عملی نخواهد شد…