Search
Close this search box.
تازه ها
مسئله با پدر
کاری که می‌توانیم برای رفع معضل «مسئله با پدر» انجام دهیم، بیشتر شبیه کاریست که یک پدر واقعاً خوب انجام می‌هد. پدر خوبی که متوجه رنج و ترس ما است، با تمام وجود بهترین‌ها را برای ما می‌خواهد و بی‌درنگ و بدون کوچکترین تردیدی آن را به زبان می‌آورد…