تازه ها
معرفت شناسی (قسمت هفتم)

پاسخ‎ها به مسئله گتیه

الف) پاسخ علّی معرفت: این پاسخ مدعی است که می‎بایست پیوند علّی میان باور شخص و حقیقتی که باور شخص بدان متکی است وجود داشته باشد، به بیان دیگر این پاسخ مدعی آن است که می‎بایست در تحلیل سه جزئی معرفت تجدیدنظر کرد و به جای شرط توجیه، شرط پیوند علّی را قرار داد. از منظر معتقدان به این تئوری معرفت باور صادقی است که در نتیجه پیوند علی میان باور و منشأ باور به وجود آمده است. پاسخ علی معرفت از آن شخصی است به نام گلدمن. او در تحلیل مثال‎های گتیه به ریشه‎یابی مشکلات آن می‎پردازد و سعی دارد تا تئوری خود را بر مسند تأیید بنشاند. گلدمن در مثال دوم گتیه می‎گوید، ما با یک قضیه منفصله روبه‎رو هستیم «یا جونز فورد دارد و یا براون در بارسلونا است» در اینجا آنچه باعث صدق قضیه شده است بودن براون در بارسلوناست ولی این حقیقت باعث باور اسمیت نیست و پیوند علی میان باور و حقیقت خارجی در مثال‎های گتیه وجود ندارد. در واقع ریشه مشکل نیز همینجاست. به نظر گلدمن آنچه که باور اسمیت را صادق می‎سازد در بارسلونا بودن براون است نه فورد داشتن جونز لذا باور اسمیت به این گزاره صادق و موجه است اما از طریق پیوند علی بین باور و واقعیت خارجی به دست نیامده است. بنابراین می‎بایست شرط چهارمی به تعریف معرفت افزود و آن اینکه: غیر از باور صادق موجه لازم است شخص عالم، باور خود را به طور علی از واقعیت تحصیل کرده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *