Search
Close this search box.
تازه ها
شعبه زابل

زیر مجموعه‌ای از موسسه فرهنگی بامداد امیدصبا است و در عرصه کتابخانه، آموزش و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کند این بخش از مؤسسه از سال 1397 فعال است.

 

تعداد کتاب‌های این کتابخانه بیش از 6000 جلد و 370 عضو دارد. کتابخانه به روش مخزن باز اداره می‌شود و دارای قرائت‌خانه، کلاس‌های درس، سایت کامپیوتر است.

کلیه فعالیت‌های آموزشی و کارگاهی رایگان، و در زمینه هنر، زبان، کامپیوتر، ادبیات، کتاب‌خوانی از جمله شاهنامه‌خوانی، و آشنایی با مهارت‌های زندگی فعال است.

فعالیت‌های گسترده در زمینه ترویج کتاب‌خوانی در روستاها بخش مهمی از فعالیت‌های فرهنگی است.

تعداد محصلین تحت پوشش 310 نفر است.

ارائه مشاوره روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی به صورت گروهی و فردی برای خانواده‌ها.

حمایت و پشتیبانی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان تحت پوشش شامل:

(مالی، وام، بهداشتی، غذایی، ارائه لوازم‌التحریر،کتاب، جزوه‌های آموزشی، لباس).