Search
Close this search box.
تازه ها
نشست رونمایی کتاب (سخن‌هایی که جهان را تکان داد)

هرگاه در هر گوشه جهان تاریخ ورق خورده است آشکارا می‌توان نقش برجسته انسان یا انسان‌هایی را در شکل‌گیری وقایع دید. بدین‌سان در برگ به برگ اوراق تاریخی می‌توان به نام‌هایی برخورد کرد که گاه با نقش آفرینی مثبت راه ملت خود و سایر ملت‌ها را به‌سوی فرداهای روشن‌تر می‌گشایند و گاه با برگزیدن کج ‌راهه‌ها مردمان بسیاری را با رنج و سختی و سیه‌روزی روبرو می‌کنند. رهبران تاریخی، صرف‌نظر از قضاوتی که در مورد تعلقشان به هر یک از دو گروه فوق وجود دارد اثر اراده و تصمیم خود را بر نسل‌های بشر باقی گذاشته‌اند و نمی‌توان مسیر حرکت ملل و جوامع و نسل‌ها را مطالعه کرد، بدون آنکه با نام و نشان و راه و مرام چنین چهره‌هایی آشنا شد. به همین لحاظ بخش قابل توجهی از پژوهش‌های تاریخی حول محور شخصیت‌هایی شکل می‌گیرد که سازنده گوشه‌هایی از آن بوده‌اند.

یکی از راه‌های متداول شناخت و مطالعه پیرامون رمز و راز چهره‌های تاریخ‌ساز، مراجعه مستقیم به سخنان ایشان است. سخنانی که خود در مقاطع مهم تاریخی برای زمینه‌سازی و اعلام راه و روشی که برگزیده‌اند ایراد می‌کنند و به خودی خود هم توصیف‌کننده شخصیت گوینده سخن است و هم زاویه‌ای از زوایای واقعه‌ای بزرگ را به تصویر می‌کشند.

کتاب «سخن‌هایی که جهان را تغییر داد» که توسط «سایمون سیبگ مانتی‌فیوری» گردآوری شده مجموعه‌ای از سخن‌‌هایی است که چهره‌های تأثیرگذار تاریخی در مقاطع مهم گردش روزگار ادا کرده‌اند.