تازه ها
نگاهی به اندیشه‌های کلامی

کتاب “نگاهی به اندیشه‌های کلامی” آنچنان که از نام آن برمی‌آید نگاهی گذرا به آرا متکلمان مسلمان دارد، در این راستا به کلام اعتزال و اشاعره و امامیه و اسماعیلیه می‌پردازد. کتاب با اینکه به ایجاز نوشته شده است اما سعی دارد تا از همه فرقه‌های کلامی نام ببرد و شرح مختصر هر یک بپردازد. نقطه آغازین هر فرقه، نام پیشوایان و رهبران آن، کتاب “نگاهی به اندیشه‌های کلامی” آنچنان که از نام آن برمی‌آید نگاهی گذرا به آرا متکلمان مسلمان دارد، در این راستا به کلام اعتزال و اشاعره و امامیه و اسماعیلیه می‌پردازد. کتاب با اینکه به ایجاز نوشته شده است اما سعی دارد تا از همه فرقه‌های کلامی نام ببرد و شرح مختصر هر یک بپردازد. نقطه آغازین هر فرقه، نام پیشوایان و رهبران آن، عقاید آرا آنان و گاه نحوه‌ی زیست و سرنوشت آنان در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است. عقاید آرا آنان و گاه نحوه‌ی زیست و  سرنوشت آنان در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است.

 

نوشته: محمود نوروزی

چاپ اول: 1397 /   قطع: رقعی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 134 /   قیمت: 15000 تومان

موجودی: دارد

خرید این کتاب