Search
Close this search box.
تازه ها
واحدهای پیاده‌نظام، تفنگداران دریاییِ ایالات متحده و جنگ ویتنام
تقریباً هزار تفنگدار دریایی در جنگ خانه به خانه، کشته یا زخمی شدند. آن‌ها به‌شدت تحت فشار بودند و روحیه‌شان افت کرده بود. با افزایش تلفات و کمتر شدنِ امکانِ پیروزی، تمرکز تفنگداران بر جان‌به‌در بردن از مأموریتشان به کشوری دیگر، معطوف شده بود. تفنگداران دریایی با عقب‌نشینی از ویتنام در سال 1971، ارتش را در این جنگ تنها گذاشتند…