Search
Close this search box.
تازه ها
پایان مدرنیته

در چهارچوب طبقه متوسط، درست در وسط این طبقه، است که زندگی روزمره مدرن برساخته می‎شود و شکل می‎گیرد. این جایی است که به یک مدل بدل می‎شود؛ با آغاز از این جایگاه، به بالا و پایین منتشر می‎شود؛ پیشتر، مدل‎ها و شیوه‎ها از آریستوکراسی یا بورژوازی کلان در عصر زیبا نشئت می‎گرفت. در مقطعی که دوران مدرن محسوب می‎شود، طبقه متوسط قوانین‎اش را تحمیل می‎کرد. بدون گفتن اینکه این قانون عمومیت نیافته و نمی‎تواند به کلیت معادل با سازش‎های تاریخی میان آریستوکراسی رو به زوال و بورژوازی رو به رشد در قرن هجدهم، به راه خود ادامه می‎دهد.

 

نوشته: هانری لوفور  /   ترجمه: صبا سعادت‎نیاکی، امیرهوشنگ افتخاری‎راد   /   (مجموعه پرتاب‎های فکر 5)

چاپ اول: 1390 /   قطع: جیبی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 72   /   قیمت: 3۰۰۰ تومان

موجودی: ندارد