Search
Close this search box.
تازه ها
پژوهشی درباره دریای خزر و نواحی هم‌جوار

انتشارات امید صبا پاییز ۹۶

کتاب از وضعیت جغرافیایی و نام دریای خزر تا اوضاع سیاسی و اجتماعی نواحی اطراف آن را از دوران هخامنشیان تا حال را موردبررسی قرار داده است
در اواخر قرن اول هجری ، حجاج ابن یوسف ثقفی به حدود دیلم رفت نمایندگان آنهارا خواست و نقشه راه های دیلم را به ایشان نشان داد و گفت نقشه سرزمین شما را می دانیم اگر اطاعت ما را گردن ننهید ،ولایت شما را ویران می کنیم نمایندگان گفتند تو فقط راه های ما را می شناسی ولی پاسبانان راه ها را نشناخته ای ،اگر لشکر بفرستی خواهی شناخت.
آزمندی روس‌ها.
در سال ۱۸۴۶ روس ها برای ورود کشتی ها به خلیخ انزلی از دولت ایران تقاضای مجوز ورود کردند که با مخالفت محمد شاه و وزیرش حاج میرزا آقاسی مواجه شد ،دالکورگی وزیر مختار روس یادآور شد که طبق عهدنامه ترکمانچای مجوز سریعا صادر وگرنه بی حرمتی به پرچم روس تلقی می شود .
میرزا آقاسی نوشت همان طور که روس آشوراده را تصرف کرده این مجوز صادر نخواهد شد زیرا ذکری از خلیج انزلی در معاهده نامه نیست لیکن دخالت های انگلیس باعث شد آن مجوز صادر شود .
از سیاست سلطه گرانه روس در دریای خزر و شمال ایران جز زیان چیزی عاید دولت ایران نشد و روس ها بر بندر انزلی مسلط و حقوق دریایی ایران را نادیده گرفته و دخالت های ناروای سیاسی فراوانی هم کردند .
سواحل ایران در دریای خزر از خلیج حسینقلی تا آستارا بالغ بر ۹۰۰ کیلومتر است و ساکنان نواحی شمالی ایران از مواهب این دریا همواره بهره مند شده اند .زندگانی مردم آن دیار براساس کشاورزی و ماهیگیری و سایر مشاغل، پدید آورنده اجتماعاتی گوناگون بوده است که با تمام تنوع و تعدد، ارتباط و هماهنگی جاوید خودرا با دریای خزر را حفظ کرده اند.

نوشته: محمود نوروزی   /  (مطالعات جغرافیایی سیاسی 1)

چاپ اول: 1396 /   قطع: رقعی   /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 188   /   قیمت: 170.000 تومان

موجودی: دارد

خرید این محصول