Search
Close this search box.
تازه ها
چرا تغییر جهان امکان‌پذیر است؟
با نگاهی خاص به تاریخ، این تصورات به شدت زیر و رو می‌شوند. هنگامی که از فراز قله‌های زمان، قرن‌های گذشته را با ضرباهنگی تند، مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پیوسته در حال تغییر هستیم. قاره‌های جدید کشف شده‌اند، شیوه‌های نوین حکومتی ظهور کرده‌اند، نحوه لباس پوشیدن و هر آنچه که می‌پرستیم دگرگون شده است…