Search
Close this search box.
تازه ها
چرا در همه چیز ردی از سویا به چشم می‌خورد؟

چرا چیزی دانه‌های سویا را چنین پرکاربرد می‌کند؟ این علاقه‌ی افراطی در سطح جهان به سویا مفید است یا مضر؟ بین سال‌های 2006 تا 2017 حدود 22000 کیلومتر مربع از جنگل‌های آمازون برای تولید سویا از بین رفته است در برخی مناطق نیز این امر منجر به آوارگی کشاورزان و تخریب جوامع بومی شده است…

[aparat id=”roUjp” width=”full”]