Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه از شغلمان لذت ببریم؟
درخشان‌ترین دستاوردهای شغلی هیچ‌گاه نمی‌توانند، کمبود عشقی را جبران کنند که از آن رنج می‌بریم. ما باید از کار و شغلمان با تمامی شرایط و ویژگی‌های خاص خودش، لذت ببریم و در جای دیگری از زندگی، برای عشقی که از همان ابتدا از آن محروم بوده‌ایم، سوگواری کنیم و به دنبال مرهمی برای آن باشیم…