Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه با شریک زندگیمان که شخصیت دوری‌گزین دارد، کنار بیاییم؟

آیا تا کنون با افرادی دوری‌گزین برخورد داشته‌اید؟
افراد دوری‌گزین همیشه در هاله‌ای از ابهام هستند شخصیت‌های دوری‌گزین با دیدن اولین انتقاد، راه‌های ارتباط با دیگران با خود را می‌بندد…

[aparat id=”NA1i8″ width=”full”]