Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه حیوانات سمی از سم خود در امان می‌مانند؟

چطور ماده سوزاننده ای که با دمای صد درجه سلیسیوس از بدن سوسک پرتاب می‌شود، به خود او آسیبی نمیرساند؟ واقعا، چگونه جانوران سمی از ترشحات خود در امان می مانند؟

پاسخ این پرسش در بکارگیری یکی از این دو ترفند نهفته است: ذخیره سازی امن و بی خطرِ این ترشحات سمی و یا ایجاد مقاومت در برابر آنها.

[aparat id=”r5PVe” width=”full”]