Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه رنگ‌ها را مي‌بينيم؟
بی‌نهایت رنگ فیزیکی متنوع وجود دارد، اما چون فقط سه نوع سلول مخروطی داریم،  مغز تصور می‌کند هر رنگی که دیده می‌شود در واقع ترکیب دقیق و مشخصی از سه رنگ قرمز، سبز و آبی است…