Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه غذاها بر مغز ما اثر می‌گذارند؟
هرچند مغز، چیزی بیش از مجموع مواد مغذی تشکیل‌دهنده‌ی آن است، اما هر یک از این مواد تأثیر قابل توجهی بر عملکرد، رشد، خلق‌وخو و انرژی دارند. باه ین ترتیب بی‌حوصلگی بعد از ناهار یا هوشیاری نیمه شب که شاید آن را تجربه کرده باشید، می‌تواند صرفاً تاثیرات غذای مصرف شده بر روی مغزتان باشد…