Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه قدرت را بفهمیم

قدرت چیست؟ آیا حضور قدرت در زندگی خود را حس می‌کنید، آیا قدرت ذاتاً چیز بدی است؟ آیا قدرت با بازی‌های سیاسی پیوند خورده است، انواع آن کدام است؟ چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟ چقدر قدرت‌های سیاسی در ساخت زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار هستند و … در این گفتار به تعریف قدرت و مناسبات آن با جامعه بشری و این‌که قدرت چگونه کار می‌کند می‌پردازیم.