Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه والدین نامهربان، کودکان متنفر از خود پرورش می‌دهند؟
واقعیتِ مهمی که در مورد انسان وجود دارد این است که از بدو تولد وابسته به دیگران است. کودک انسان فاقد قدرت، ذکاوت و توانایی است. او نمی‌تواند بجنگد، از چیزی شکایت کند، راه برود یا درباره‌ی خود حرفی بزند. زنده ماندنش در گرو این است که بتواند از تخت‌خواب کوچکش با چشما‌نی درشت و نگاهی معصوم، والدین را آنچنان شیفته‌ی خود کند که با تمام توان از او نگهداری کنند…