Search
Close this search box.
تازه ها
کارگاه توانمندسازی کودکان در قالب نقاشی

با توجه به اهمیت دوران کودکی و ضرورت توجه به این گروه از افراد جامعه که گردانندگان چرخ‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه در سال‌های آتی خواهند بود، موسسه فرهنگی ـ نیکوکاری بامداد امید صبا برای ارتقاء کیفیت زندگی کودکان اقدام به برگزاری «کارگاه توانمندسازی کودک در قالب نقاشی» نمود.

این کارگاه در بیست و پنجم خردادماه نود و چهار از ساعت 17-14 با شرکت چهارده نفر از کودکان ۳ تا ۶ سال در محل مؤسسه برگزار شد.

هدف، توانمند ساختن کودکان و پرورش استعدادهای آنان در جهت بهبود قابلیت‌هایشان با رویکرد تفکر خلاق بوده است.

روش اجرا

مبتنی بر همکاری کادر مؤسسه و کودکان، با تأکید بر خلاقیت با محوریت موضوع آزاد بود.

اقدامات و تجهیزات

دعوت از کودکان؛

آماده‌سازی فضا و پخش موسیقی؛

ابزارهای مورد نیاز: کاغذ A3، مدادرنگی، ماژیک و مداد شمعی؛

همکاری کادر فرهنگی با کودکان جهت تعامل مثبت و مؤثر با یکدیگر؛

نتایج

از بررسی نقاشی‌ها، سوژه طبیعت (شامل: درخت، گل، خورشید، دریا و …) رتبه اول را به لحاظ فراوانی کسب کرده است و این بیانگر الهام و پاکی در کودکان می‌باشد.

تقویت حس همکاری

تقویت حس ارزشمندی و توانایی در کودکان

ضمن پذیرایی از میهمانان از آنها قدردانی و به کودکان جوایزی (پازل آموزشی) اهدا شد.