Search
Close this search box.
تازه ها
کار کار انگلیس هاست (چرا ایران به ما بی اعتماد است)

کار کار انگلیس هاست (چرا ایران به ما بی اعتماد است)
✍️  نویسنده :  جک استراو (سیاستمدار انگلیسی که طی سالهای 2001 تا 2006 وزیر امور خارجه انگلستان بود)
? مترجم: علی مجتهدزاده
? دیپلمات های انگلیسی همیشه به شوخی به هم می گویند ایران تنها کشور دنیاست که بریتانیا را هنوز یک ابر قدرت می پندارد اما برای مردم ایران که سابقه دویست سال دخالت سیاسی این کشور را در حافظه تاریخی خود حفظ کرده اند این اصلاً شوخی نیست. #جک_استراو
? روایتی جذاب که با خواندنش می فهمید چرا بریتانیا در دوران معاصر، پیوسته برای ارتباط با ایران مشکل داشته و چه بهتر که ماجرا از زبان یکی از وزیران خارجه انگلیس گفته شود #تلگراف
? ماجرای پر تب و تاب کشوری که در دویست سال گذشته، آماج حمله، اشغال و دخالت بیگانگان بوده و از این مهلکه ها به دشواری جان به در برده است. #تایمز
ایران را نه سیاستمداران جهانی به درستی درک می کنند و نه عامه مردم دنیا، مشکل هم از اینجا آب میخورد که این کشور سوای وسعت زیادش، موقعیت راهبردی کاملاً ویژه ای دارد. جمعیت هشتاد میلیونی اش با آلمان برابر است و از بریتانیا بیشتر، با آن ذخایر نفتی انبوه، متوسط درآمدش البته پایین است اما اقتصادش در کمال شگفتی همچنان مقاومت می کند و در گردش است آن هم پس از این همه تحریمی که به سرش فرود آمده و آن را پس رانده و البته حتی این تحریم ها ایران را در برخی جنبه ها کاملاً مستقل و خودبسنده کرده است.
ایران با سه هزار سال قدمت، تاریخ قابل توجهی هم دارد و فرهنگی چنان غنی که ردپا و اثرش از ترکیه تا هند کشیده و در خود اسلام، قابل ردگیری است و تازه این پایان راه نیست در گذار این تاریخ ایران روابط چشمگیری هم با تمدن اروپایی و فلسفه غرب داشته، اما رد جراحت های عمیقی هم بر تن دارد. بارها این کشور توسط بیگانگان اشغال شده و حتی امروز هم در بعد بین المللی از کژفهمی ها و دریافت اشتباه جهانیان رنج می برد.
در آن منطقه که در دیگ دمان گسست های نژادی و مذهبی می جوشد، ایران ثبات خوبی داشته، هر چند همیشه بستر تنش در آن فراهم است. دونالد ترامپ در این خیال است که اگر ایران را تحت فشار زیاد بگذارد، حکومت آن سرنگون خواهد شد که به نظر من خیالی باطل و کودکانه است. خوشمان بیاید یا نه، ایران نفوذ سیاسی غیرقابل انکاری در لبنان،سوریه، عراق، یمن، بسیاری از کشورهای خلیخ فارس و افغانستان دارد.