Search
Close this search box.
تازه ها
کتاب «بایسته‌های تاریخ اندیشه سیاسی» به بازار نشر عرضه شد – انتشارات امید صبا

«بایسته‌های تاریخ اندیشه سیاسی» نام کتابی است که به نویسندگی آقای دکتر محمدتقی قزلسفلی و خانم دکتر آمنه میرخوشخو، با ویرایش جدید و اضافات؛ توسط انتشارات امیدصبا به چاپ رسیده است.
کتاب فوق از مجموعه کتاب‌های مطالعات سیاسی این انتشارات است که به آراء فیلسوفان از افلاطون تا فوکو پرداخته است.

 

مطالعه تاریخ اندیشه سیاسی می‌‌‌‌‌‌تواند به توسعه و تقویت استدلال و قدرت نقادی ما کمک کند؛ می‌‌‌تواند به اندیشه‌‌‌‌های ما درباره سیاست و امر سیاسی روشنایی ببخشد. در رویکرد سقراطی، اهمیت اندیشه‌‌ها در آن است که می‌‌تواند افق نگاه ما به اطرافیانمان را وسعت ببخشد. تعجبی ندارد وقتی ملاحظه می‌‌کنیم چگونه در دل هزاره جدید و انبوه عوامل ناشی از کثرت جراید و انواع رسانه‌‌ها، باز ما در برخورد با معضلات عصر به پرسش‌‌های ماندگار فلسفه سیاسی مثل چیستی سیاست و ماهیت فرمانروایی خوب، احساس نیاز می‌ کنیم. با این همه، متفکران بزرگ علی‌رغم طرح چنین سؤال‌ ها و پاسخ‌‌ های ماندگار، همچون سقراط تلاش کرده‌ اند برای مسائل و معضلات انسانی راه حل نهایی عرضه نکنند. سقراط به این راضی نبود که ببیند ما چگونه دچار تشکیک می‌‌شویم یا از باورهای جزمی دست می‌‌شوییم؛ او به اهمیت پرسشگری و نقش آن در زندگی روزمره دعوت می‌‌کرد. نوید او فرزانگی، کنجکاوی و صداقت است نه خرسندی، رضایت از خویش یا بهروزی. طبق این ملاحظه، تأمل در کارزار تاریخ اندیشه‌‌ها و واکاوی تلاش طاقت‌فرسای متفکران بزرگ، می‌‌تواند به ما در ساختن و پرداختن آرا و دیدگاه‌‌های بدیل و متفاوتی یاری دهد که در غیر این صورت چه بسا با غفلت از این مطالعه به خاطرمان خطور نمی‌ کرد.

محمدتقي قزلسفلي / آمنه ميرخوشخو    /   (مطالعات سياسي   2)

چاپ اول: 1402/   قطع: وزيري  /   جلد: شومیز   /   تعداد صفحه: 588/   قیمت: 500.000 تومان

موجودی: دارد