Search
Close this search box.
تازه ها
کیسه خرید

برای حمل خوار و بار خود از چه  نوع کیسه ای استفاده کنیم ؟ بهترین گزینه برای حمل خواربارمان ونیز حفاظت از سیاره زمین چه نوع کیسه‌ای است؟ چه مقدار انرژی و ذخایر زمین برای تولید این کیسه‌ها  مصرف شده است؟

زباله‌های تولید شده از این کیسه‌ها معضل بزرگ زیست – محیطی است که توجه به بازیافت آن‌ها امروزه ازاهمیت فراوانی برخوردار است. هر یک از کیسه‌های پارچه‌ای، کاغذی، پلاستیکی، مزایا و معایبی دارند که باید آنها را مد نظر قرار دهیم. گفتار فوق به ما گوشزد می‌کند که در استفاده از انواع کیسه‌ها چه شاخصه‌هایی را مدنظر قرار دهیم، تا هم حافظ سیاره زمین و محیط زیست باشیم و منابع و انرژی کمتری برای تولید آنها صرف کنیم…[aparat id=”wo91L” width=”full”]