تازه ها
یخچال‌های طبیعی

یخچال‌های طبیعی چگونه ایجاد می‌شوند؟ چه تفاوتی با یخچال‌های ساخته دست بشر دارد؟
بومیان برخی مناطق معتقدند که یخچال‌های طبیعی دارای جنسیت نر و ماده هستند. چگونه یخچال‌های طبیعی تکثیر پیدا می‌کنند. تغییرات اقلیمی چه تأثیری در تکثیر یخچال‌های طبیعی دارد و…

دیدگاهتان را بنویسید