Search
Close this search box.
تازه ها
جنبش پیشرو زنان در آمریکا

حدود دویست و پنجاه سال پیش، زنان وضعیت بسیار متفاوتی در جامعه داشتند. در سال ۱۷۶۹ میلادی، حق مالکیت زنان محدود بود، آنان نمی توانستند به نام خود صاحب ملک یا دارایی باشند یا حتی درآمدیهایشان را برای خود نگاهدارند. اما در طی دویست سالِ آینده، برای داشتن نقشی برابر با مردان در جامعه، دست به مبارزه زدند.

https://www.aparat.com/v/xKAjG