Search
Close this search box.
تازه ها
DNA

DNA، نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و وراثتی موجود زنده را دربر دارد. امروزه محققان در صدد آن هستند که از طریق تحقیق بر روی DNA بتوانند علل بیماری‌های انسان را کشف کرده و داروی مناسب آن را برای درمان تهیه کنند.

دانشمندان دریافته‌اند که حوزه‌ی تحقیقات ژنومیک ابزار قدرتمندی است که در کم کردن زمان و هزینه‌های لازم برای تولید داروهای جدید، برای بیماری‌های غیرقابل درمان بسیار مؤثر است.

اما آیا ما نیز می‌توانیم به دانشمندان در این پروژه‌ تحقیقاتی کمک کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه؟