Search
Close this search box.
تازه ها
آزادی چیست؟
بیایید از آزادی صحبت کنیم. آزادی برای شما به چه معناست؟ آیا آزادی برخورداری از حقوق شهروندی در کشورتان است؟ یا یه معنای معمول آن، رهایی از ظلم و ستم؟ آزادی برای بعضی یعنی داشتن پول و ثروت و به تبع آن تملک بر هر آنچه که می‌خواهند…