• اکسپرسیونیسم نام مکتب و سبکی در هنر است که از واژه‌ی «اکسپرس» به معنای ابراز کردن خویشتن یا بیان کردن خود، گرفته شده است. این مکتب در اواخر قرن نوزدهم و در مقابل مکتب‌های امپرسیونیس...ادامه

  • ویل دورانت   امروز فرهنگ‌ ما سطحی و دانش ما خطرناک است، زیرا از لحاظ ماشین توانگر و از نظر غایات و مقاصد فقیر هستیم. آن تعادل ذهنی که وقتی از ایمان دینی گرمی برمی‌خاست از میان رفت...ادامه

  • فيلسوف كسی است که زیست فلسفی دارد حتی اگر مدرس فلسفه یا درس‌آموز آن نباشد. اپیکتتوس فیلسوف رواقی (نقل به مضمون)   دیدگاه: الفلسفة صیرورة الانسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني بق...ادامه

  • گوش کنید و لذت ببرید نمایش رادیویی ماهی سیاه کوچولو(نسخه کامل) [playlist ids="3548"] دانلود نسخه کامل   نمایش رادیویی ماهی سیاه کوچولو(بخش نخست) [playlist ids="3550"] دانلود بخش نخست   نمای...ادامه

  • اهداء 1500 ست لباس محافظ، ماسک، عینک و دستکش به: بیمارستان بوعلی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زابل بیمارستان علیمرادیان نهاوند بیمارستان طالقانی ارومیه و اداره کل بهداشت تهرا...ادامه