• 🔸علم پدیده‎ای بشری است و همچون تمامی تولیدات انسانی از مشترکانی چون اختلاف و تنوع به غایت بهره‎مند است. بر این تأکید شده است که علم، بر خلاف سیاست و دین و هنر و عرف و کسب که سربار از ...ادامه

  • اساسیترین آزادی، آزادی از بند زنجیرهاست  )7999 ـ 7991( آیزایا برلین آزاد بودن به چه معناست؟ این سؤالی است که آیزایا برلین  به آن میپردازد. 8591 در سال » دو مفهوم آزادی «در مقاله در این مقاله ...ادامه

  • 🔸هنری میلر در آثار خود درباره مفاهیمی چون زندگی، انسان، جنگ، دوستی، میهن پرستی، خلقت، هنر، سرنوشت، خدا و مرگ بی پرده و بی هراس سخن می گوید. اما احساسات وی درباره دو نکته، که به طور مک...ادامه

  • عصرانه‌های امید,همراه هوشنگ مرادی کرمانی 🔸هوشنگ مرادی کرمانی از نویسندگان به‌نام کشور به‌عنوان اولین مهمان «عصرانه‌های امید» موسسه بامداد امید صبا پنج‌شنبه ۲۸ تیر۹۷ در محل ...ادامه

  •   فرد فلسفه خود را متناسب با شخصیت خویش برمی‌گزیند. جان گاتلیب فیخته (1814 ـ 1762) جان گاتلیب فیخته از فیلسوفان آلمانی قرن هجدهم و از شاگردان کانت بود. او در این‌باره تحقیق می‎کرد که...ادامه