• پیش از دوره ناصرالدین شاه سیستم آموزش عمومی دولتی وجود نداشت. اساساً دولت‌های پیشامدرن، آموزش را جزئی از وظایف خود نمی‌دانستند. با این حال خانواده‌های متوسط شهری معمولاً فرزندان خ...ادامه

  • خشونت خانگی علیه مردان اخیراً وب‌سایت خبری دیلی میل انگلیس، فایل‌های صوتی‌ای را منتشر کرد که شامل گفت‌وگوهای جانی دپ و آمبر هرد می‌شد. این دو ستاره‌ی هالیوود برای مدتی با هم ازد...ادامه

  • امروزه بحث از مباحث فمینیستی در جامعه زیاد شده است. در شبکه‌های اجتماعی ممکن است بارها به این کلمه برخورده باشیم یا در کتابفروشی‌ها کتاب‌هایی با این عنوان دیده باشیم. امروزه هر گرو...ادامه

  • خاستگاه اولیه جنبش یا رویکرد مینیمالیسم را به آثار هنرمندان روس، پس از انقلاب اکتبر روسیه نسبت می‌دهند و فرمالیسم و ساختارگرایی هنرمندان روس در این دوره را، آغازی برای مینیمالیسم و...ادامه

  • شاخص امید به زندگی از مشکلات مردان پرده برمی‌دارد متوسط طول عمر یا امید به زندگی یکی از شاخص‌های جمعیتی است که تعداد سال‌هایی را که انتظار می‌رود یک فرد در بدو تولد زندگی کند می‌س...ادامه