This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

رساله‌های اندیشمندان در باب آموزش نوین

رساله‌های اندیشمندان در باب آموزش نوین

از آغاز نوین‌سازی آموزش در دوره عباس میرزا، گروه‌های موافق و مخالف به ابراز عقیده در باب این تحول پرداختند. مخالفت‌های عوام ...

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

نویسنده: لئون تولستوی    /    مترجم: دکتر مهدی سمسار مثلاً مجسم کنید که من با پالتو پوست گران‌بهایی که به دوش انداخته‌ام سوار ...

فشار یک موهبت است

فشار یک موهبت است

آیا فشارهایی که در زندگی احساس می کنیم عامل موفقیت ماست یا باعث شکست ما می شود. عده ای بر این باورند ...

باغ دختران

باغ دختران

رمان باغ دختران در مورد گروهی از نقاشان و مجسمه‌سازان یک شهر است که سعی بر احیا و متجلی ساختن هنرها، باورها ...

چرا نشستن برای شما ضرر دارد؟

چرا نشستن برای شما ضرر دارد؟

آیا بدن‌های ما برای تحرک ساخته شده‌اند، آیا با نشستن و سکون سازگارند؟ گفتار ذیل توضیح می‌دهد که ارگانیزم بدن‌های ما برای حرکت ...

اهدای سبد کالا و بهداشتیِ مؤسسه غیردولتی بامداد امیدصبا (شعبه نهاوند)

اهدای سبد کالا و بهداشتیِ مؤسسه غیردولتی بامداد امیدصبا (شعبه نهاوند)

ارسال محموله ۱۵تنی از موسسه نیکوکاری غیردولتی بامداد امید صبا، به شعبه نهاوند، شامل مواد غذایی و بهداشتی جهت حمایت از ۵۰۰ ...

نفر هفتم

نفر هفتم

مترجم: محمود مرادی هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی به سال 1949 در کیوتو به دنیا آمد و از 1974 شروع به نوشتن کرد. وی ...

فیلوسوفیا: “قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی”

فیلوسوفیا: قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی

آیا همه اندیشه‌های بشر از یک سنخ هستند یا اینکه میان آنها تفاوت وجود دارد؟ فیلسوفان معتقدند اندیشه‌های انسان از یک سنخ ...

رساله‌های اندیشمندان در باب آموزش نوین

رساله‌های اندیشمندان در باب آموزش نوین

1
چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

2
فشار یک موهبت است

فشار یک موهبت است

3
باغ دختران

باغ دختران

4
چرا نشستن برای شما ضرر دارد؟

چرا نشستن برای شما ضرر دارد؟

5
اهدای سبد کالا و بهداشتیِ مؤسسه غیردولتی بامداد امیدصبا (شعبه نهاوند)

اهدای سبد کالا و بهداشتیِ مؤسسه غیردولتی بامداد امیدصبا (شعبه

6
نفر هفتم

نفر هفتم

7
فیلوسوفیا: “قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی”

فیلوسوفیا: قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی

8