Search
Close this search box.
تازه ها
هیستوریا 10 – مدارس میسیونری و خارجی دوره قاجار

اولین میسیونرها، پروتستان به ریاست کشیش پرکینز بودند که در 1836 نخستین مدرسه پسرانه و دو سال بعد نخستین مدرسه دخترانه را در ارومیه افتتاح کردند. تمام دانش آموزان مدرسه پرکینز ، مسیحی بودند و برای ثبت نام باید پروتستان می‌شدند

https://www.aparat.com/v/KJ7zl