Search
Close this search box.
تازه ها
اثر پیگمالیون

آیا انتظار ما از سایرین باعث عملکرد بهتر یا بدتر آنها می‌شود؟ به این پدیده پیگمالیون می‌گویند. انسان‌ها رفتار خود را با انتظارات ما هماهنگ می‌کنند.

در این گفتار تحقیقاتی را که دانشمندان در این زمینه انجام داده‌اند بررسی می‌کنیم.

https://www.aparat.com/v/xOV9d