Search
Close this search box.
تازه ها
اوراق قرضه ملی در زمان دکتر محمد مصدق

در سال‌های تحریم نفت در زمان دکتر مصدق به سال 1331 جهت حل مشکلات اقتصادی ناشی از عدم فروش نفت اوراق قرضه ملی چاپ شد. هر برگه یک صد ریال به مدت دو سال و با جایزه سالیانه 6 ریال به امضای نخست وزیر, وزیر دارایی محمود نریمان بعضی جهت کمک به دولت اصل و جایزه آن را اصلا دریافت نکردند من‌جمله خریدار اوراق قرضه فوق که کوپن‌های آن جدا نشده‌اند.

در طراحی اوراق قرضه، یک طرف تصویری از دکل نفتی و طرف دیگر عکس پالایشگاه دیده می‌شود شاید می‌خواستند بگویند اگر نفت نیست ملت که هست!؛ یا شاید می‌خواستند بگویند این اوراق قرضه به خاطر تحریم نفت است و از کلمه (جایزه) به جای (بهره) استفاده شده است.