Search
Close this search box.
تازه ها
ایدئولوژی، داو قدرت

انتشارات امیدصبا، دی‌ماه 96

ایدئولوژی، داو قدرت.

روشن فکران و سیاست در ایران، نوشته دکتر محمدتقی قزلسفلی

انتشارات امیدصبا، دی ماه ۱۳۹۶  قیمت:450.000 تومان

کتاب با هدف نقد و آسیب‎شناسی جریان‎های روشن‎فکری در جهان و ایران به نگارش درآمده و در تلاش است تا در ذیل تعریف این طبقه و بررسی چرایی و پیامدهای حضور آنان در سپهر سیاست، از موقعیتی سخن بگویید که “شیلز” آن را گرفتار آمدن در تعارض میان نقش اجتماعی – سیاسی و تعهد به والاترین ارزش‎ها و مقدسات می‎نامد. اگر مقوله مطرود جامعه و حکومت شدن برای نگرش انتقادی روشن‎فکران نقش اساسی دارد، آیا این افراد باید به هر روی با محیط و جامعه و عصر خود درافتند و تبعید یا سوزانده شوند؟ و یا اگر، به قول پی‌یر بورویو، آنها “ناخودآگاه فرهنگی” جوامع خود هستند و می‌بایست با اصول جامعه همراهی و آرمان‌های خود را با چهارچوب فکری جامعه تطبیق دهند؟

بخش دوم کتاب دست به انتخاب برخی چهره‎های تأثیرگذار در تاریخ اندیشه روشن‎فکری ایران زده ‎است، هر چند این بدان معنا نیست که این کسان تنها افراد و تنها معیار بررسی جریان‎شناسی روشن‎فکری در ایران‎اند. در واقع این گفتارها به ضرورت پاره‎ای پژوهش‎هایی است که نویسنده، یا بنا به دغدغه خود و یا در چهارچوب برخی مطالعات مشترک با دانشجویان، به انجام رسانده است. در عین حال تلاش این بوده تا از جریان‎های مختلف روشن‎فکری و ادوار زمانی متفاوت این انتخاب صورت گیرد. با این همه تردیدی نیست که برخی چهره‎های مهم از قلم افتاده و متأسفانه امکان مطالعه و بررسی آراء ایشان ممکن نشده است.

در گفت‎و‎گوها هم تلاش شده است در جریان بحثی صریح و جدی که گاه مجبور بوده برخی مباحث طرح شده را حذف کند، موضوع روشن‎فکری در جهان و ایران را با تعدادی از چهره‎های ایرانی مهم عرصه فکر و نظر بررسی کند. در این گفت‎وگوها، هم به تجربه آن افراد و دغدغه‎هایی که ایشان در آثار خود به آنها توجه کرده‎اند و هم به برخی پرسش‎های مهم توجه شده است: آیا روشن‎فکران همچنان رهبری فکری جوامع را بر عهده دارند؟ مقوله پایان روشن‎فکری را چگونه می‎توان داوری کرد؟ آیا حضور روشن ‎فکران در سپهر عمومی و سیاسی به موقعیت و استقلال رأی آنها صدمه می‎زند؟ کسانی که در گفتگو مشارکت داشته‎اند:

شامل: داریوش شایگان، احسان نراقی، مصطفی رحیمی، رامین جهانبگلو، محمدرضا تاجیک، محمد ضیمران، محمد تقی قزلسفلی، حاتم قادری، علیرضا بهشتی، جهانگیر معینی علمداری، فریبرز رئیس دانا، مهرزاد بروجردی، جلال ستاری، محمد اسلامی ندوشن، مراد ثقفی، عبدالله شهبازی، و جواد طباطبایی و مو خره ای به یاد عباس کیارستمی است.